Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 2 - I c - matematyczno-geograficzno-informatyczny
Nazwa oddziału

 I c - matematyczno-geograficzno-informatyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Informatyka

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych

Opis

Oddział matematyczno - geograficzno - informatyczny. Język angielski nauczany na poziomie dwujęzycznym, w grupach według poziomów zaawansowania.