Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 2 - I b - biologiczno-chemiczny
Nazwa oddziału

 I b - biologiczno-chemiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Biologia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych

Opis

Oddział biologiczno - chemiczny. Język angielski nauczany na poziomie dwujęzycznym, w grupach według poziomów zaawansowania.