Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVI Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 2 - I a - humanistyczny
Nazwa oddziału

 I a - humanistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 Sprawdzian kompetencji językowych

Opis

Oddział humanistyczny. Język angielski nauczany na poziomie dwujęzycznym, w grupach według poziomów zaawansowania.