Poznań
Liceum ogólnokształcące
X Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 8 - B2 EKONOMICZNA (KLASA AKADEMICKA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
Nazwa oddziału

 B2 EKONOMICZNA (KLASA AKADEMICKA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia
 • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

 Geografia

Opis

 • JĘZYKI             I – J.ANGIELSKI

                                    II – J.HISZPAŃSKI

 • PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: J.ANGIELSKI, MATEMATYKA, GEOGRAFIA

 • WSPÓŁPRACA Z : WYDZIAŁEM ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU, WYDZIAŁEM  MATEMATYKI I INFORAMTYKI UAM,  (wykłady, warsztaty i seminaria)

 • MAŁA AKADEMIA FILMOWA. Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczą raz w miesiącu w projekcjach filmów wybitnych reżyserów kina polskiego i światowego. Filmy wyświetlane w sali kinowej X LO – wzbogacają wiedzę uczniów i ułatwiają przygotowanie do matury

 • PRZYKŁADOWE KIERUNKI STUDIÓW PO TEJ KLASIE: ZARZĄDZANIE, FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BIZNESU, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, TOWAROZNAWSTWO, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, GOSPODARKA TURYSTYCZNA, GEOGRAFIA, TURYSTYKA I REKREACJA