Poznań
Liceum ogólnokształcące
X Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 8 - B1 POLITECHNICZNA
Nazwa oddziału

 B1 POLITECHNICZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Fizyka
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

 Fizyka

Opis

 • JĘZYKI             I – J.ANGIELSKI

                                    II – J.NIEMIECKI

 • PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: J.ANGIELSKI, MATEMATYKA, FIZYKA

 • WSPÓŁPRACA Z : WYDZIAŁEM  MATEMATYKI I INFORAMTYKI UAM, WYDZIAŁEM ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU (wykłady, warsztaty i seminaria)

 • MAŁA AKADEMIA FILMOWA. Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczą raz w miesiącu w projekcjach filmów wybitnych reżyserów kina polskiego i światowego. Filmy wyświetlane w sali kinowej X LO – wzbogacają wiedzę uczniów i ułatwiają przygotowanie do matury

 • PRZYKŁADOWE KIERUNKI STUDIÓW PO TEJ KLASIE: INFORMATYKA, MECHATRONIKA, AUTOMATYKA, ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA, BUDOWNICTWO, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, ASTRONOMIA, REŻYSERIA DŹWIĘKU, FIZYKA MEDYCZNA