Poznań
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej - F - Akademicka Dziennikarska
Nazwa oddziału

 F - Akademicka Dziennikarska

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

Opis

Języki obce:

  • pierwszy język — angielski – kontynuacja lub kontynuacja na poziomie zaawansowanym
  • drugi język — do wyboru:  
    • od podstaw — rosyjski, niemiecki, hiszpański, francuski
    • kontynuacja — niemiecki

Drugi język nauczany jest w systemie międzyoddziałowym

Zasady tworzenia i przydziału do grup językowych opisane są w regulaminie rekrutacji opublikowanym na szkolnej stronie internetowej (www.rekrutacja.lo4.poznan.pl)