Poznań
Liceum ogólnokształcące
IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej - A - Akademicka Ekonomiczna
Nazwa oddziału

 A - Akademicka Ekonomiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Wiedza o społeczeństwie
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

Opis

  Języki obce:

  • pierwszy język — angielski – kontynuacja lub kontynuacja na poziomie zaawansowanym
  • drugi język — do wyboru:  
   • od podstaw — rosyjski, niemiecki, hiszpański, francuski
   • kontynuacja — niemiecki

  Drugi język nauczany jest w systemie międzyoddziałowym

  Zasady tworzenia i przydziału do grup językowych opisane są w regulaminie rekrutacji opublikowanym na szkolnej stronie internetowej (www.rekrutacja.lo4.poznan.pl)