Poznań
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w ZSO Nr 1 - LEX profil humanistyczny
Nazwa oddziału

 LEX profil humanistyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia ,  Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

Opis

Klasa humanistyczna pod patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej Poznaniu.

Przedmioty dodatkowe: elementy prawa, retoryka.

Jeśli lubisz wyprawy do przeszłości, by z impetem wracać do przyszłości na uniwersyteckich wydziałach historii, nauk społecznych, prawa i administracji, europeistyki itp. - to wykonaj krok, który zapisze się przełomem w historii Twojego życia.