Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu - 1D-dwujęzyczna
Nazwa oddziału

 1D-dwujęzyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Historia

Dodatkowe wymagania

 test kompetencji językowych

Opis

Nauczane języki obce:

I język: język angielski (kontynuacja) - poziom dwujęzyczny (dodatkowe godziny języka),

II język do wyboru: język francuski, język hiszpański, język niemiecki


PATRONAT NAD KLASĄ SPRAWUJE:

  • Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu.

WSPÓŁPRACA, między innymi z:

  • Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.
  • Szkołą Językową Kontakt.

Wybrane przedmioty prowadzone są dwujęzyczne (po polsku i po angielsku), dzięki czemu uczeń zyskuje możliwość kontynuowania nauki na uczelniach polskich z językiem angielskim jako wykładowym i za granicą oraz zdawania egzaminów międzynarodowych: IELTS, FCE, CAE lub zdawać maturę z języka angielskiego, geografii i historii na poziomie dwujęzycznym.

Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach o języku angielskim organizowanych przez UAM oraz w lekcjach i warsztatach w języku angielskim w instytucjach miejskich, np. w Muzeum Narodowym.


Podczas zajęć z przedmiotów rozszerzonych wprowadzane jest słownictwo specjalistyczne z zakresu geografii, historii i informatyki.

W programie nauczania historii i geografii są przewidziane zajęcia w poznańskich muzeach oraz zajęcia terenowe dostosowane do zakresu materiału na danym poziomie edukacyjnym. Uczniowie korzystają z materiałów źródłowych w języku angielskim.

Lekcje języka angielskiego prowadzi również native speaker.

Dla uczniów chcących rozwijać umiejętności językowe w nieszablonowy sposób są organizowane letnie warsztaty językowo-kulturowe w Londynie.

Przedmioty nauczane dwujęzycznie:

  • historia,
  • geografia,
  • informatyka.

Klasa dwujęzyczna przygotowuje do studiowania na kierunkach, między innymi: filologie języków obcych, w tym języki krajów azjatyckich, geografia, historia, geoinformacja, turystyka i rekreacja, geoanaliza społeczno-ekonomiczna, geo-grafika dwujęzycznie, ekonomia w wersji angielskiej, stosunki międzynarodowe, prawo europejskie, archeologia.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: historia (dwujęzycznie) i geografia (dwujęzycznie).