Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu - 1C-2 psychologiczno-językowa
Nazwa oddziału

 1C-2 psychologiczno-językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

Opis

Nauczane języki obce:

I język: język angielski (kontynuacja) - poziom rozszerzony,

II język do wyboru: język francuski, język hiszpański, język niemiecki

PATRONAT NAD KLASĄ SPRAWUJĄ:

  • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS,
  • Uniwersytet Przyrodniczy,
  • Wydział Biologii UAM,
  • Wydział Anglistyki UAM.

W klasie psychologiczno-językowej proponujemy uczniom zajęcia psychologiczne, podczas których będą mogli pogłębić swoją wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz relacji społecznych, uczyć się poznawać siebie, jak radzić sobie ze stresem, rozpoznawać potrzeby innych ludzi, rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze, a także językowe.

W trakcie spotkań z profesjonalistami w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS uczniowie stają w roli negocjatora, coacha, terapeuty, tutora.

Wiedzę i umiejętności biologiczne uczniowie zdobywają w bardzo dobrze wyposażonej sali biologicznej oraz w terenie. Podczas zajęć pracują różnorodnymi metodami, m. in. samodzielnie mikroskopują i wykonują doświadczenia pozwalające lepiej zrozumieć świat przyrody. Na Wydziale Biologii UAM i różnych zakładów Uniwersytetu Przyrodniczego poznają biologiczne nowości w trakcie wykładów i warsztatów prowadzonych przez pracowników naukowych.

Dla uczniów chcących rozwijać umiejętności językowe w nieszablonowy sposób są organizowane z języka angielskiego letnie warsztaty językowo-kulturowe w Londynie.


Klasa psychologiczno-językowa przygotowuje do studiowania na kierunkach: filologie języków obcych, psychologia, pedagogika, filozofia, socjologia, kognitywistyka, położnictwo, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, biologia, biologia medyczna, neurobiologia, kryminologia, dietetyka, technologia żywności i żywienia, rehabilitacja, fizjoterapia, kosmetologia.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski, biologia.

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY: warsztaty psychologiczne.