Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym - IC przyrodniczo-turystyczny
Nazwa oddziału

 IC przyrodniczo-turystyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

Klasa C - Profil przyrodniczo-turystyczny

Na profilu przyrodniczo-turystycznym uczniowie są przygotowywani do studiów na  Uniwersytecie  Medycznym, AWF, Uniwersytecie Przyrodniczym, UAM na kierunkach medycznych, biologicznych, chemicznych oraz związanych z kosmetologią, dietetyką, farmacją i weterynarią, rehabilitacją, geodezją i środowiskiem.

Przedmioty realizowane jako rozszerzone to biologia oraz chemia i język angielski.

Uczniowie klasy o profilu przyrodniczo-turystycznym mają możliwość uczestnictwa w następujących zajęciach szkolnych oraz pozaszkolnych:

-        zajęcia laboratoryjne w pracowniach Wydziału Biologii UAM – jako klasa patronacka, na podstawie umowy o                 współpracy pomiędzy liceum, a UAMpracy pomiędzy liceum, a UAM

-        zajęcia w Stacji Ekologicznej UAM na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach

-        lekcje terenowe w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu, które umożliwiają pogłębianie wiedzy i rozwijanie praktycznych
         umiejętności obserwacji, wyciąganie wniosków, stawianie hipotez oraz formułowanie problemów badawczych.

-        wyjazdy na Dni Akademickie oraz Poznański Festiwal Nauki i Sztuki.

-        uczestnictwo w wykładach prowadzonych  przez studentów Koła Naukowego Wydziału Biologii UAM i Uniwersytetu                Przyrodniczego.

-        udział w przeprowadzanych doświadczeniach i projektach badawczych dotyczących zdrowia człowieka jako wartości              nadrzędnej.

-        udział w prelekcjach oraz projektach dotyczących szeroko rozumianej problematyki ekologicznej.

-        współpraca przy realizacji zadań długoterminowych, doskonalących umiejętność analitycznego myślenia i metody
         naukowej w  biologii.

-        uczestnictwo w biologicznych konkursach powiatowych, a także ogólnopolskich: Eko-Planeta, Olimpiada Wiedzy
         Ekologicznej.