Poznań
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym - IC przyrodniczo-turystyczny
Nazwa oddziału

 IC przyrodniczo-turystyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

Opis profilu przyrodniczo- turystycznego

 

Na profilu przyrodniczo-turystycznym uczniowie są przygotowywani do studiów na  Uniwersytecie  Medycznym, AWF, Uniwersytecie Przyrodniczym ,UAM na kierunkach medycznych, biologicznych, chemicznych oraz związanych z kosmetologią,  dietetyką, farmacją i weterynarią , rehabilitacją ,geodezją i środowiskiem.

 

Przedmioty realizowane jako rozszerzone to biologia oraz chemia i język angielski.

 

W ramach podpisanej z UAM umowy o współpracy uczniowie klas biologicznych zostali objęci patronatem, dzięki czemu mają możliwość brania udziału w zajęciach laboratoryjnych w pracowniach Wydziału Biologii.

 

Profil przyrodniczo-turystyczny daje uczniom możliwość uczestnictwa w różnego rodzaju zajęciach, organizowanych w Stacji Ekologicznej UAM na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach oraz na terenie Ogrodu Botanicznego w Poznaniu. Dzięki temu maja oni możliwość pogłębiania wiedzy i rozwijania praktycznych umiejętności obserwacji, wyciągania wniosków, stawiania hipotez oraz formułowania problemów badawczych.

Taką możliwość dają uczniom również organizowane przez nauczyciela biologii wyjazdy na Dni Akademickie oraz Festiwal Nauki i Sztuki.

 

Jeśli chodzi o zajęcia w szkole, to poza standardowymi lekcjami wielokrotnie gościliśmy studentów Koła Naukowego Wydziału Biologii UAM i Uniwersytetu Przyrodniczego prowadzących wykłady. Przeprowadzane są także doświadczenia i projekty badawcze, dotyczące zdrowia człowieka jako wartości nadrzędne j,oraz szeroko rozumianej problematyki ekologicznej ,. Realizujemy zadania długoterminowe, doskonalące umiejętności analitycznego myślenia i metody naukowej w biologii. Uczniowie startują z powodzeniem w konkursach powiatowych, a także ogólnopolskich: Eko-Planeta , Geo-Planeta, i Olimpiada Wiedzy Ekologicznej.