Poznań
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego - D Dietetyczna FIT
Nazwa oddziału

 D Dietetyczna FIT

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Biologia

 Język angielski

Opis

1D Dietetyczna FIT

  1. Przedmioty rozszerzone:

1)       Geografia

W ramach zajęć oferujemy:

·         rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego

·         wycieczki przedmiotowe

·         wycieczki krajoznawczo –turystyczne

·         nowoczesne nauczanie z wykorzystaniem multimediów

·         udział w szkolnych i międzyszkolnych projektach edukacyjnych

·         rozwijanie zainteresowań geograficznych

·         udział w wykładach organizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

·         udział w warsztatach organizowanych przez pracowników wyższych uczelni

2)       Biologia:

·         od wielu lat współpracujemy z organizacjami zajmującymi się edukacją prozdrowotną i proekologiczną np.: Drużyną Szpiku, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Sanepidem, Polskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej czy Polskim Czerwonym Krzyżem.

·         oferujemy w ramach rozszerzonego programu biologii zajęcia terenowe w Ogrodzie Botanicznym, Palmiarni, Wielkopolskim Parku Narodowym, Poznańskich Ogrodach Zoologicznych, a także w poznańskich ośrodkach badawczych, wycieczki dydaktyczne i zajęcia edukacyjne w terenie.

·         zapewniamy przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych, organizowanie sesji naukowych pod kierunkiem nauczycieli, z udziałem przedstawicieli poznańskich ośrodków naukowych, udział w prelekcjach i warsztatach

3)       Język angielski

·         rzetelne przygotowanie do egzaminu maturalnego

·         nauczanie przez multimedia

·         przygotowanie do udziału w Olimpiadzie oraz konkursach wiedzy

·         udział w wycieczkach edukacyjnych

·         udział w projektach edukacyjnych

·         możliwość udziału w wymianach międzynarodowych

  1. Przedmioty uzupełniające:

1)      Trening personalny z elementami dietetyki (program autorski)

2)      Elementy chemii żywności (program autorski)

Kształtowanie zainteresowań i zdolności w zakresie takich zagadnień jak:

·         znaczenie żywienia w sporcie

·         energia a wydolność organizmu ludzkiego przed, podczas i po treningu

·         piramida zdrowego żywienia

·         suplementacja zdrowego człowieka

·         żywienie w treningach i podczas zawodów

·         utrata i przyrost masy ciała

·         przepisy

·         trening indywidualny

·         trening zdrowotny

·         trening sportowy

·         trening oparty na funkcjonalnym ruchu

·         hartowanie kondycji, wzmocnienie mięśni oraz kształtowanie atletycznej sylwetki

·         diagnostyka funkcjonalna

·         indywidualny dobór środków treningowych

·         właściwy odpoczynek i regeneracja

·         indywidualny dobór ćwiczeń rozciągających mięśnie

·         podstawowe zagadnienia związane z chemią żywności – składniki żywności i ich wpływ na organizm

·         wykrywanie składników żywności

·         interpretacja oraz analiza składu masy ciała w kontekście praktycznym

Stosowane formy zajęć:

·         lekcje multimedialne: filmy i prezentacje realizujące zagadnienia związane z dietetyką

·         wdrażanie do samodzielnej nauki

·         konferencje tematyczne związane z zagadnieniem żywienia człowieka

·         zajęcia praktyczne: przygotowywanie podstawowych potraw

·         możliwy udział w Międzynarodowych Targach Poznańskich: targi gastronomiczne i sportowe

·         rozwijanie indywidualnych zainteresowań

·         lekcje multimedialne – filmy i prezentacje realizujące zagadnienia związane z treningiem

·         warsztaty z wykorzystaniem poznanych elementów treningu

·         konferencje tematyczne

·         zajęcia praktyczne

·         wizytacja doświadczonych trenerów

  1. Języki obce:

·         I język: angielski jako kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej (przedmiot rozszerzony)

·         II język: niemiecki lub język rosyjski nauczany od podstaw.

  1. Kierunki studiów, do których przygotowuje profil, to m. in.:

·         wychowanie fizyczne

·         sport

·         dietetyka

·         animacje sportowe osób 50 plus

·         turystyka

·         turystyka i rekreacja

·         geografia

·         biologia

·         biotechnologia