Poznań
Liceum ogólnokształcące
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego - C Biologiczno-chemiczna MEDYK
Nazwa oddziału

 C Biologiczno-chemiczna MEDYK

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

1C  Biologiczno-chemiczna MEDYK

  1. Przedmioty rozszerzone:

1)       Biologia:

·         od wielu lat współpracujemy z organizacjami zajmującymi się edukacją prozdrowotną i proekologiczną np.: Drużyną Szpiku, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Sanepidem, Polskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej czy Polskim Czerwonym Krzyżem

·         oferujemy w ramach rozszerzonego programu biologii zajęcia terenowe w Ogrodzie Botanicznym, Palmiarni, Wielkopolskim Parku Narodowym, Poznańskich Ogrodach Zoologicznych, a także w poznańskich ośrodkach badawczych, wycieczki dydaktyczne i zajęcia edukacyjne w terenie

·         zapewniamy przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych, organizowanie sesji naukowych pod kierunkiem nauczycieli, z udziałem przedstawicieli poznańskich ośrodków naukowych, udział w prelekcjach i warsztatach.

2)       Chemia:

·         w ramach rozszerzonego programu chemii oferujemy między innym: naukę w sali chemicznej wyposażonej w odczynniki i sprzęt do prac laboratoryjnych, udział w warsztatach i wykładach organizowanych na terenie UAM, Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego. 

·         zapewniamy przygotowanie do konkursów przedmiotowych, oferujemy organizowanie sesji przedmiotowych przygotowywanych przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli, z udziałem przedstawicieli poznańskich ośrodków naukowych. Oferujemy możliwość poszerzenia zainteresowań na kółku chemicznym.

  1. Języki obce:

·         I język: angielski jako kontynuacja nauki ze szkoły podstawowej

·         II język: hiszpański lub rosyjski

  1. Kierunki studiów, do których przygotowujemy to m. in.:

·         ratownictwo medyczne

·         stomatologia

·         farmacja

·         medycyna

·         pielęgniarstwo

·         biologia

·         chemia

·         weterynaria

·         biotechnologia

·         kosmetologia

·         ochrona środowiska

·         technologia żywności

·         technologia chemiczna

·         inżynieria chemiczna

·         inżynieria farmaceutyczna

·         towaroznawstwo

·         kierunki rolnicze

·         bioinformatyka

·         inne kierunki, m.in. na Akademii Wychowania Fizycznego.