Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 - 1R - technik reklamy
Nazwa oddziału

 1R - technik reklamy

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Geografia

Opis

Absolwent w zawodzie technik reklamy przygotowany jest do pracy w agencjach marketingowych/reklamowych/eventowych (także na stanowisku grafika komputerowego) oraz w działach marketingu i promocji w innego typu firmach.

Przedmioty rozszerzone: geografia i język angielski

W szkole nauczane są dwa języki obce: język angielski i język niemiecki

Umiejętności absolwenta: 

1) Wykonywanie przekazu reklamowego:

a) przygotowanie elementów strategii reklamowej,

b) przygotowanie elementów kreacji reklamowej,

c) produkcja reklamy;

 

2) Zarządzanie kampanią reklamową:

a) planowanie kampanii reklamowej,

b) organizowanie sprzedaży reklamowej,

c) realizowanie kampanii reklamowej,

d) badanie przekazu reklamowego.

Praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni.