Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 - 1i - technik informatyk
Nazwa oddziału

 1i - technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Informatyka

Opis

Absolwent w zawodzie technik informatyk jest przygotowany do pracy w działach IT w firmach, firmach IT, firmach zajmujących się sieciami komputerowymi a także tworzeniem i administrowaniem stronami internetowymi, bazami danych i systemami zarządzania treścią.

Przedmioty rozszerzone: informatyka i język angielski.

W szkole nauczane są dwa języki obce: język angielski i język niemiecki

Podczas nauki w szkole uczniowie mają możliwość zdobycia certyfikatów CISCO i Microsoft Imagine Academy

Umiejętności absolwenta

1) Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

a) przygotowanie do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,

b) administrowanie systemami operacyjnymi,

c) serwisowanie i naprawianie urządzeń techniki komputerowej,

d) przygotowanie i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej;

2)Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

a) tworzenie i administrowanie stronami internetowymi,

b) tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych,

c) programowanie aplikacji internetowych,
d) tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią.

Praktyki zawodowe - 8 tygodni.


Podczas nauki w szkole technik informatyk ma możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji na Kwalifikacyjnych Kursach zawodowych organizowanych przez szkołę i zdobycia tytułu technika programisty.