Poznań
Technikum
Technikum Ekonomiczno - Administracyjne nr 1 - 1P - technik programista
Nazwa oddziału

 1P - technik programista

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Informatyka

Opis

Absolwent w zawodzie technik programista przygotowany jest do pracy w firmach zajmujących się tworzeniem stron internetowych, baz danych, systemów zarządzania treścią oraz projektowaniem i programowaniem aplikacji webowych, mobilnych i desktopowych.

Klasa współpracuje z firmami programistycznymi z Poznania, m. in. z firmą mTab.

Przedmioty rozszerzone: informatyka i język angielski

W szkole nauczane są dwa języki obce: język angielski i język niemiecki

Umiejętności absolwenta:

1) Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

a) tworzenie i administrowanie stronami internetowymi,

b) tworzenie, administrowanie i użytkowanie relacyjnych baz danych,

c) programowanie aplikacji internetowych,

d) tworzenie i administrowanie systemami zarządzania treścią;

2) Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji:

a) projektowanie, programowanie i testowanie zaawansowanych aplikacji webowych,

b) projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji desktopowych,
c) projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji mobilnych.


Praktyki zawodowe w wymiarze 8 tygodni.


Podczas nauki w szkole technik programista ma możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji na Kwalifikacyjnych Kursach zawodowych organizowanych przez szkołę i zdobycia tytułu technika informatyka.