Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Terapeutycznymi - IB ogólna - terapeutyczna
Nazwa oddziału

 IB ogólna - terapeutyczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Matematyka

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

  opinia z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o objęciu nauką w klasie terapeutycznej

Opis

klasa z rozszerzonym językiem polskim, matematyką i językiem angielskim