Poznań
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 12 - 1C-2 - EKONOMICZNA
Nazwa oddziału

 1C-2 - EKONOMICZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Informatyka
 • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

 Geografia

Opis

Absolwenci oddziałów ekonomicznych swoją przyszłość wiążą z kierunkami politechnicznymi i ekonomicznymi oraz przedmiotami ścisłymi rozwijanymi w ramach kształcenia uniwersyteckiego. Otworem stoją m. in. kierunki takie jak: inżynieria, automatyka, elektrotechnika, akustyka, gospodarka przestrzenna, geoinformacja, ekonomia, polityka społeczna, zarządzanie.

 

Klasa ekonomiczna współpracuje z: Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, Polskim Towarzystwem Geograficznym.

 

Dodatkowe przedmioty: English for Business, prawo w biznesie.

 

Od pierwszej klasy uczniowie uczestniczą w:

 • Projektach edukacyjnych rozwijających zamiłowanie do matematyki, architektury i techniki
 • Festiwalu Matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM
 • Dniu Delty na WMiI UAM
 • Wielkopolskiej Lidze Matematycznej
 • Dniach Turystyki i Rekreacji oraz GIS Day na Wydziale Nauk Geologicznych i Geograficznych UAM
 • wycieczkach edukacyjnych do: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, kopalni soli w Kłodawie, Obserwatorium Astronomicznego UAM, fabryki samochodów Volkswagen
 • zajęciach terenowych w Wielkopolskim Parku Narodowym oraz w dolinie Warty pt. „Jak Warta pisze historię Poznania”
 • Olimpiadzie Matematycznej
 • Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej
 • Olimpiadzie Geograficznej
 • Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce
 • Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z matematyki
 • Olimpiadzie Statystycznej
 • Olimpiadzie Wiedzy Technicznej
 • Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
 • Olimpiadzie Przedsiębiorczości
 • Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Zarządzania

 

Organizujemy:

 • zajęcia dodatkowe w ramach kół naukowych, olimpijskich oraz indywidualnego programu nauczania
 • Szkolną Ligę Zadaniową z matematyki
 • Dzień liczby Pi
 • Dzień Geografa

 

Jeżeli pasjonujesz się liczbami i ich wykorzystaniem w świecie nauki, ekonomii a nawet humanistyki, jeśli świat komputerów i systemów informatycznych nie ma dla Ciebie tajemnic, jeśli potrafisz nie tylko zachwycić się kopalnią soli, ale jednocześnie zgłębiasz istotę jej powstania, jeśli na samą myśl o tworzeniu planów biznesowych pojawia się błysk w Twoich oczach, to ta klasa na pewno jest dla Ciebie.