Poznań
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 12 - 1C-1 - MEDYCZNA DSD
Nazwa oddziału

 1C-1 - MEDYCZNA DSD

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język niemiecki

Opis

Klasa medyczna powstała z myślą o licealistach, którzy są zainteresowani naukami medycznymi i przyrodniczymi oraz chcą doskonalić znajomość języka niemieckiego.

 

Klasa MEDYCZNA DSD objęta jest patronatem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Wydziału Biologii UAM w Poznaniu a także Republiki Federalnej Niemiec w ramach partnerstwa szkolnego Centrali Kształcenia Obcokrajowców – Partnerschule der Zentrallstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA). Uczniowie tej klasy przystępują do bezpłatnego egzaminu na certyfikat językowy Deutsches Sprachdiplom Stufe II (DSD II), co pozwala na podjęcie studiów na uczelniach w Niemczech a w przyszłości zwiększa szansę na zatrudnienie.

 

Przedmioty dodatkowe Biologia doświadczalna, Biologia medyczna, Chemia doświadczalna i Analiza chemiczna z autorskimi programami nauczania, uzupełniają wiedzę o elementy zagadnień akademickich, co gwarantuje bardzo dobre przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego, do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz do studiowania na uczelniach wyższych.

 

Profesjonalnie wyposażone pracownie naukowe, z których uczniowie korzystają podczas lekcji, pozwalają im samodzielnie wykonywać eksperymenty badawcze, doświadczenia chemiczne i obserwacje mikroskopowe.

 

Od pierwszej klasy uczniowie uczestniczą w:

 

 • wykładach, seminariach, warsztatach naukowych organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu i Wydział Biologii UAM w Poznaniu,
 • wykładach otwartych Wydziału Chemii UAM w Poznaniu,
 • konkursach przedmiotowych z biologii i chemii,
 • Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Chemicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiadzie Ekologicznej,
 • Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki,
 • Uczniowskiej Konferencji Młodych Chemików,
 • Dniach Akademickich na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu
 • Konkursie Naukowym E(x)plory,
 • wymianie z Kaiser-Wilhelm und Ratsgymnasium w Hanowerze,
 • dodatkowych lekcjach z native-speakerem  w ramach przygotowania do DSD II,
 • przygotowaniach do projektu „Jugend debattiert international”, doskonaląc wyrażanie własnych poglądów w języku niemieckim.

 

Średni wynik egzaminów maturalnych z chemii i z biologii uzyskiwany co roku przez uczniów tej klasy należy do najwyższych wyników  w Poznaniu.* Dzięki temu absolwenci II LO plasują się na pierwszej liście rankingowej na kierunkach: lekarskim i lekarsko-dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.**

 

Absolwenci zostają studentami między innymi takich kierunków jak: lekarski, farmacja, weterynaria, biotechnologia, biologia, chemia i psychologia.

 

Jeśli już na etapie liceum pragniesz przeprowadzić syntezę aspiryny lub paracetamolu, zbadać dokładnie budowę serca ssaka oraz chcesz spotkać naukowców na wykładach i warsztatach na poznańskich uczelniach  i w naszej szkole a dodatkowo biegle władać językiem niemieckim – ta klasa jest stworzona dla Ciebie!

 

 

*   źródło: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

** i stanowią najliczniejszą grupę studentów ze szkół wielkopolskich (źródło: dane uzyskane przez szkołę z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)