Poznań
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 12 - 1B - PRAWNICZA
Nazwa oddziału

 1B - PRAWNICZA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

 Historia

Opis

Proces nauczania w klasach PRAWNICZYCH skoncentrowany jest na przygotowaniu do studiów uniwersyteckich, w kraju i za granicą, na takich kierunkach jak: prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, nauki społeczne, filologia polska, filologie obce, europeistyka, historia, sztuka, filmoznawstwo, dziennikarstwo oraz inne kierunki humanistyczne.

 

Klasa objęta jest programem Edukacji Prawnej, którego celem jest propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat porządku prawnego oraz poszerzanie jej świadomości prawnej, dzięki wykładom i zajęciom warsztatowym prowadzonym w cyklu trzyletnim przez praktyków zawodów prawniczych – sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych.

 

Przedmioty dodatkowe: prawo, retoryka i stylistyka praktyczna

 

Do klasy PRAWNICZEJ zapraszamy młode osoby o szeroko pojętych uzdolnieniach  i zainteresowaniach humanistycznych oraz językowych, pragnących je rozwijać  w takich dziedzinach jak prawo, kultura, sztuka, literatura, historia oraz języki obce.

 

Patronat nad klasą sprawuje Instytut Filologii Romańskiej UAM, w ramach którego odbywają się comiesięczne spotkania z wykładowcami poznańskiej romanistyki, prowadzącymi zajęcia poświęcone wielu różnym aspektom języka, kultury, sztuki  i literatury francuskiej i francuskojęzycznej.

 

W program klasy PRAWNICZEJ wpisana jest także międzynarodowa wymiana młodzieży, organizowana we współpracy z francuskim Liceum Saint Louis w Saumur  Chętnym uczniom klasy drugiej umożliwiamy także semestralny pobyt w Saumur oraz naukę w Liceum Saint Louis.

 

Klasa PRAWNICZA ściśle współpracuje z Wydziałem Prawa i Administracji UAM,  Okręgową Izbą Radców Prawnych, Sądem Apelacyjnym, Stowarzyszeniem Sędziów Iustitia, Wielkopolską Fundacją Edukacji Prawnej  oraz  Okręgową Radą Adwokacką  w Poznaniu.

 

Uczniowie klasy PRAWNICZEJ są aktywnymi uczestnikami wielu projektów w zakresie przedmiotów rozszerzonych oraz finalistami i laureatami olimpiad przedmiotowych, m. in. takich jak Olimpiada Wiedzy o Prawie, Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiada Wiedzy o Swobodach i Wolnościach Obywatelskich,  Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, Olimpiada Języka Francuskiego, Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Wiedzy  o Unii Europejskiej Gwiezdny Krąg, Olimpiada Artystyczna. Od kilku lat stanowią trzon Szkolnego Klubu Debat Oksfordzkich, odnoszącego sukcesy w zawodach międzyszkolnych i ogólnopolskich.