Poznań
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 12 - 1A - DWUJĘZYCZNA
Nazwa oddziału

 1A - DWUJĘZYCZNA

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Historia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język angielski

Dodatkowe wymagania

 klasa dwujęzyczna - sprawdzian kompetencji językowych

Opis

Proces nauczania w klasie dwujęzycznej skoncentrowany jest na przygotowaniu do studiów uniwersyteckich w kraju i za granicą, na takich kierunkach jak: prawo, historia, nauki społeczne, politologia, filologie, neofilologie, dziennikarstwo i na wielu innych kierunkach humanistycznych i społecznych.

 

Przedmioty kierunkowe: język polski, historia i język angielski realizowane są w zakresie rozszerzonym – nauczane we współpracy z uczelniami wyższymi.

 

Przedmioty: historia (poziom rozszerzony) oraz matematyka (poziom podstawowy) – nauczane są w języku angielskim

 

 

Klasa DWUJĘZYCZNA ściśle współpracuje z: Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Wydział Prawa i Administracji.

 

Dodatkowe przedmioty: prawo, retoryka i stylistyka praktyczna.

 

Klasa DWUJĘZYCZNA rozwija zainteresowania uzdolnionej młodzieży w zakresie szeroko rozumianej kultury i sztuki, literatury, historii, języków obcych, np. angielski, hiszpański.

 

Uczniowie klasy DWUJĘZYCZNEJ uczestniczą w realizacji projektów naukowych i popularyzatorskich z zakresu przedmiotów kierunkowych oraz w licznych konkursach naukowych czy artystycznych, a także olimpiadach, m.in. Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Filozoficzna, Olimpiada Artystyczna, Olimpiada Wiedzy o Mediach, olimpiady ekonomiczne i prawnicze.

 

Od pierwszej klasy uczniowie uczestniczą w:

 

 • Dniach Prawnika UAM na Wydziale Prawa, Projekcie „Klasa Patronacka” prowadzonym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA
 • Lekcjach prawniczych w ramach współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UAM, Sądem Apelacyjnym,  Okręgową Radą Adwokacką i Okręgową Izbą Radców Prawnych
 • Realizacji projektów we współpracy z Wydziałem Historii UAM i PAN w Poznaniu
 • Konkursach literackich, poetyckich, np. Konkursie Literackim o Nagrodę FanFila,
 • Konkursach Translatorskich
 • Wykładach otwartych Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
 • Koncertach w Filharmonii Poznańskiej, spektaklach operowych i teatralnych
 • Lekcjach muzealnych: Muzeum Narodowe, Muzeum Historii Żydów Polskich - Polin, Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Programie Interdyscyplinarnym „KinoSzkoła” (wykłady, seanse, dyskusje, historia kina, interpretacje filmów) we współpracy z CK Zamek
  w Poznaniu
 • Projektach oraz warsztatach dotyczących sztuki filmowej, fotograficznej i szeroko rozumianych  koncepcji artystycznych w ramach działalności Szkolnego Towarzystwa Filmowego im. Heleny Modrzejewskiej

 

 

Na przedmiotach w zakresie rozszerzonym realizowane są nauczycielskie programy autorskie, uzupełniające wiedzę o elementy programu akademickiego, w zależności od predyspozycji i zainteresowań uczniów, a także zgodnie z podstawą programową MEN, co gwarantuje znakomite przygotowanie do egzaminów zewnętrznych oraz do studiowania na uczelniach wyższych w Polsce i zagranicą.

 

Pragniesz nieustannie rozwijać własne humanistyczne pasje, doskonalić zdolności retoryczne, niezbędne w świecie dominacji mediów, czerpać przyjemność z posługiwania się piękną polszczyzną, poszerzać wiedzę o literaturze, sztuce, dziennikarstwie, naukach filologicznych, historii, politologii oraz spotykać się z ludźmi wielkiego intelektualnego i duchowego formatu – ta klasa jest stworzona dla Ciebie!