Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 - 1BO - Operator obrabiarek skrawających
Nazwa oddziału

 1BO - Operator obrabiarek skrawających

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Geografia

Opis

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307

obsługuje maszyny skrawające takie jak tokarka, czy frezarka - konwencjonalne i CNC. W zakresie obowiązków jest ustawianie i mocowanie narzędzi, zadbanie o jakość elementów, które wykonuje, bieżąca kontrola pracy maszyny, ustawianie odpowiednich narzędzi w magazynie obrabiarki, serwisowanie obrabiarki konwencjonalnej i CNC oraz ich diagnostyka. Czasami w gestii operatora leży także wprowadzanie korekty błędów, czy programowanie maszyny. 

 Zawód operator obrabiarek skrawających to nauka 1 kwalifikacji:
MEC.05. – Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata. Po ukończeniu BSIS istnieje możliwość kontynuacji nauki w Szkole Branżowej II Stopnia (nauka trwa 2lata i umożliwia zdobycie tytułu zawodowego technika oraz podejście do matury).  Egzamin zawodowy odbywa się w szkole- CKZiU jest ośrodkiem egzaminacyjnym.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://ckziupoznan.pl/p/tem/

Zapraszamy na DRZWI OTWARTE, które odbędą się:
14 marca 2020 godzina 10:00
28 marca 2020
godzina 10:00
25 kwietnia
2020 godzina 10:00

Do zobaczenia na naszym stoisku na TARGACH EDUKACYJNYCH 06, 07 i 08 marca 2020 na MTP.