Poznań
Technikum
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne - 1F - Technik chłodnictwa i klimatyzacji
Nazwa oddziału

 1F - Technik chłodnictwa i klimatyzacji

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI 311929

to specjalista z zakresu planowania, szczegółowego projektowania, montowania oraz serwisowania zespołów, urządzeń chłodniczych
i klimatyzacyjnych.
Nowoczesne układy sterowania, inteligentne budynki to tylko wycinek wiedzy, którą zdobędziesz na dodatkowych zajęciach z wentylacji
i chłodnictwa.

Zawód technik chłodnictwa i klimatyzacji to nauka 2 kwalifikacji:
ELE.03. – Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji
i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.
ELE.04. – Eksploatacja o organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.


Nauka w technikum trwa 5 lat. Egzaminy zawodowe odbywają się w szkole- CKZiU jest ośrodkiem egzaminacyjnym.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://ckziupoznan.pl/p/tem/

Zapraszamy na DRZWI OTWARTE, które odbędą się:
14 marca 2020 godzina 10:00
28 marca 2020
godzina 10:00
25 kwietnia
2020 godzina 10:00

Do zobaczenia na naszym stoisku na TARGACH EDUKACYJNYCH 06, 07 i 08 marca 2020 na MTP.