Poznań
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego - 1d - DA VINCI - akademicka (j.pol-his)
Nazwa oddziału

 1d - DA VINCI - akademicka (j.pol-his)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

Opis

  • Klasa AKADEMICKA, w której na podstawie autorskich programów nauczania przedmiotów rozszerzonych realizowane są ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO, HISTORII przez pracowników naukowych Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydziału Historycznego oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa dzięki porozumieniu szkoły z UAM w Poznaniu w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO.
  • Uczniowie podejmują liczne inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich”, organizując m.in. sesje popularnonaukowe, uczestnicząc w warsztatach, realizując PROJEKTY EDUKACYJNE z zakresu nauk społecznych, politycznych i humanistycznych. W przyszłości mogą podjąć takie kierunki studiów, jak np.: PRAWO, POLITOLOGIA, DZIENNIKARSTWO, NAUKI SPOŁECZNE, HISTORIA.
  • Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w konkursach, olimpiadach, m.in. w OLIMPIADZIE HISTORYCZNEJ, w OLIMPIADZIE LITERATURY i JĘZYKA POLSKIEGO, OLIMPIADZIE FILOZOFICZNEJ, w TURNIEJACH DEBAT PARLAMENTARNYCH i OKSFORDZKICH (w tym ogólnopolskich).