Poznań
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego - 1c – LINUX - akademicka (mat-inf-fiz)
Nazwa oddziału

 1c – LINUX - akademicka (mat-inf-fiz)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

 Matematyka

 Fizyka

Opis

  • Klasa AKADEMICKA, w której  realizowane będą ZAJĘCIA DODATKOWE z INFORMATYKI, MATEMATYKI, FIZYKI  przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły z UAM w Poznaniu oraz POLITECHNIKĄ POZNAŃSKĄ w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO.
  • Uczniowie podejmą liczne inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich”, organizując m.in. sesje popularnonaukowe. Ponadto skorzystają z wykładów otwartych i warsztatów proponowanych przez inne poznańskie uczelnie wyższe, m.in. Politechnikę Poznańską.
  • Absolwenci klasy podejmą z powodzeniem STUDIA INFORMATYCZNE i POLITECHNICZNE. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w konkursach, olimpiadach oraz projektach matematycznych i fizycznych (m.in. Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Informatyczna, Supermatematyk, projekty edukacyjne organizowane przy współudziale Politechniki Poznańskiej i UAM w Poznaniu).