Poznań
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego - 1b- VESPUCCI - akademicka (mat-geo)
Nazwa oddziału

 1b- VESPUCCI - akademicka (mat-geo)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

  • Klasa AKADEMICKA, w której   realizowane będą ZAJĘCIA DODATKOWE z GEOGRAFII  przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły z UAM w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO. Klasa EKONOMICZNO-GEOGRAFICZNA, rozwijająca zainteresowania uczniów z zakresu ekonomii, procesów gospodarczych i społecznych.
  • Przygotowuje przyszłych studentów kierunków EKONOMICZNYCH, MATEMATYCZNYCH i TURYSTYKI. Uczniowie będą podejmowali  inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich".
  • Uczestniczą w warsztatach i projektach dodatkowych z zakresu przedsiębiorczości oraz w licznych konkursach i olimpiadach (m.in. w Olimpiadzie Geograficznej, w Olimpiadzie Przedsiębiorczości, w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, w Olimpiadzie Wiedzy o Podatkach), organizowanych przy współudziale Uniwersytetu Ekonomicznego i UAM w Poznaniu.