Poznań
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego - 1a - PITAGORAS - akademicka (mat-fiz)
Nazwa oddziału

 1a - PITAGORAS - akademicka (mat-fiz)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

  • Klasa AKADEMICKA, w której realizowane będą ZAJĘCIA DODATKOWE z MATEMATYKI i FIZYKI  przez pracowników naukowych dzięki porozumieniu szkoły z UAM w POZNANIU i POLITECHNIKĄ POZNAŃSKĄ w sprawie prowadzenia LICEUM AKADEMICKIEGO.
  • Uczniowie będą rozwijali swoje zainteresowania w zakresie przedmiotów ścisłych oraz podejmowali liczne inicjatywy zgodnie z „Regulaminem klas akademickich". Są  przygotowani przez nauczycieli się  do studiów politechnicznych, ale absolwenci klasy mogą podjąć również naukę przedmiotów ścisłych na studiach uniwersyteckich.
  • Uczniowie będą uczestniczyć w konkursach, olimpiadach oraz projektach matematycznych i fizycznych (m.in. Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Supermatematyk, projekty edukacyjne organizowane przy współudziale Politechniki Poznańskiej i UAM w Poznaniu).