Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 - I D - PEREGRINUS (geograficzno-językowy)
Nazwa oddziału

 I D - PEREGRINUS (geograficzno-językowy)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język hiszpański

 Język angielski

Opis

Klasa dla miłośników nauki języków obcych oraz poznawania ciekawych zakątków Polski i świata, ale także dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język hiszpański, język angielski i geografia dają wielkie możliwości wyboru kierunków przyszłych studiów - od filologii języków obcych, poprzez kierunki związane z turystyką, aż do kierunków ekonomicznych. Oferta nauki języka hiszpańskiego w zakresie rozszerzonym w tak dużej liczbie godzin jest ofertą unikalną w skali Poznania a pewnie i Wielkopolski. Przy prowadzeniu zajęć z tego języka wykorzystujemy nasze najlepsze doświadczenia z realizacji programu klas dwujęzycznych istniejących od 13 lat w naszym liceum. Autorski program nauczania przedmiotu dodatkowego - krajoznawstwo, pozwala dobrze poznać atrakcje turystyczne, bogactwa materialne i duchowe poszczególnych regionów Polski. Zajęcia dodatkowe w postaci rajdów w różne zakątki Polski pozwalają na osobisty kontakt z omawianymi wcześniej cennymi przyrodniczo, historycznie i kulturalnie miejscami naszego kraju. W ramach rozszerzenia uczniowie mogą się przygotować do egzaminu FCE potwierdzającego znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie.

Liczby godzin przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym:

język hiszpański - 18 godz.,

język angielski - 15 godz.,

geografia - 10 godz.