Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8 - 1W Przetwórca mięsa
Nazwa oddziału

 1W Przetwórca mięsa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Przetwórca mięsa

Szkoła przygotowuje do pracy w zakładach rzemieślniczych i przemysłowych przetwórstwa mięsa, gdzie wykonywane są czynności związane z produkcją wędlin, rozbiorem, wykrawaniem i klasyfikacją mięsa. Po ukończeniu szkoły uczeń może zdobywać dalsze kwalifikacje na kursach kwalifikacyjnych.