Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8 - 1P Piekarz
Nazwa oddziału

 1P Piekarz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Piekarz

Szkoła przygotowuje do pracy przy produkcji różnych gatunków pieczywa w tym również pieczywa półcukierniczego. Po ukończeniu szkoły mają możliwość pracy w piekarni lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Mogą również dalej kształcić się na kursach kwalifikacyjnych.