Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8 - 1K Kucharz
Nazwa oddziału

 1K Kucharz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Kucharz

Szkoła przygotowuje do pracy w restauracjach i punktach żywienia zbiorowego. Absolwent może podjąć pracę lub kształcić się dalej zdobywając nowe kwalifikacje.