Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 - I B1 - POLITECHNICUS (matematyczno-fizyczno-informatyczny)
Nazwa oddziału

 I B1 - POLITECHNICUS (matematyczno-fizyczno-informatyczny)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

Opis

Grupa klasy dla osób zainteresowanych przedmiotami ścisłymi i wiążących swoją przyszłość z kierunkami studiów politechnicznych, ale także ekonomicznych oraz związanych z matematyką, fizyką, informatyką i ich zastosowaniami. W zakresie rozszerzonym nauczane są: matematyka, fizyka i informatyka. Posiadane przez szkołę tablety graficzne dają dodatkową możliwość rozwoju informatycznego uczniom mającym zdolności artystyczne. Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach związanych z fizyką oferowanych szkołom przez UAM w Poznaniu, mają też możliwość zwiedzenia Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego.

Liczby godzin przedmioty nauczanych w zakresie rozszerzonym:

matematyka - 21 godz.,

fizyka - 11 godz.,

informatyka 11 godz.

Pierwszy język obcy – język angielski, drugi język obcy – język niemiecki.