Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8 - 1C Cukiernik
Nazwa oddziału

 1C Cukiernik

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Cukiernik

Szkoła przygotowuje uczniów do samodzielnego wykonywania czynności związanych z produkcją wyrobów cukierniczych. Absolwenci mogą pracować w cukierniach oraz prowadzić własną działalność w tym zakresie. Mają możliwość dalszej nauki na kursach kwalifikacyjnych.