Poznań
Liceum ogólnokształcące
XVII Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 - I A2 - LEX-CINEMA (humanistyczny)
Nazwa oddziału

 I A2 - LEX-CINEMA (humanistyczny)

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Wiedza o społeczeństwie

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Opis

Grupa klasy humanistycznej dla osób, które lubią czytać, dyskutować, poznawać mechanizmy rządzące społecznościami, z ukierunkowaniem na edukację filmoznawczą i medialną. Nauczanie języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym daje szerokie możliwości wyboru kierunków studiów. Nauczanie języka angielskiego na poziomie rozszerzonym jeszcze bardziej poszerza te możliwości. W tej grupie prowadzony będzie przedmiot uzupełniający: kino o świecie współczesnym, dzięki któremu edukacja historyczna i społeczna nabierze nieco innego wymiaru. Klasa jest objęta patronatem Instytutu Historii UAM. Corocznie jesienią uczniowie uczestniczą w edukacyjnym przeglądzie filmowym AFF-Era Filmowa organizowanym w Bydgoszczy.

Liczby godzin przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym:

język polski - 24 godz.,

wiedza o społeczeństwie - 10 godz.

język angielski - 18 godz.,

W ramach rozszerzenia uczniowie mogą się przygotować do egzaminu FCE potwierdzającego znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie. Drugi język obcy – język niemiecki.