Poznań
Technikum
Technikum Przemysłu Spożywczego - 1Ż Technik żywienia i usług gastronomicznych
Nazwa oddziału

 1Ż Technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Biologia

 Chemia

Opis

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Absolwent kształcący się w tym zawodzie może podjąć pracę w zakładach żywienia zbiorowego, instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, w obiektach zbiorowego zakwaterowania, w zakładach świadczących usługi gastronomiczne, hotelarskie i agroturystyczne. Jest to zawód który łączy wiedzę i umiejętności związane z gotowaniem, tworzeniem menu na życzenie klienta, organizacją przyjęć okolicznościowych oraz ich profesjonalną obsługą.