Poznań
Technikum
Technikum Przemysłu Spożywczego - 1T Technik technologii żywności
Nazwa oddziału

 1T Technik technologii żywności

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Chemia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Biologia

 Chemia

Opis

 Technik technologii żywności

Zawód szeroko profilowany dający możliwość zatrudnienia we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego oraz w instytucjach prowadzących badania i ocenę żywności, handel żywnością i dystrybucję żywności. Dzięki profesjonalnie wyposażonym pracowniom szkolnym oraz stałej współpracy z rzemieślnikami wielkopolski dajemy uczniom możliwość wyboru jednej z czterech specjalizacji i kształcenia się na kierunku produkcja wyrobów cukierniczych, produkcja wyrobów piekarskich, produkcja wyrobów mięsnych i tłuszczowych lub operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.