Poznań
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 - 1Pak Kucharz
Nazwa oddziału

 1Pak Kucharz

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Opis

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 – 3 letni cykl kształcenia

  • Zawód: Kucharz

Kwalifikacje w zawodzie:

  • TG.07. – sporządzanie potraw i napojów – egzamin w klasie w klasie III

Program nauki obejmuje:

  • przedmioty ogólnokształcące,
  • przedmioty zawodowe o charakterze, praktycznym i teoretycznym,
  • język obcy: angielski
  • zajęcia praktyczne do wyboru: w szkole (praktykę zapewnia szkoła ) lub w zakładzie pracy (uczeń wybiera zakład pracy z listy zaproponowanej przez szkołę lub dokonuje samodzielnego wyboru pracodawcy).

 Oddziały 28 osobowe zostaną utworzone po zakończeniu rekrutacji.