Poznań
Technikum
Technikum Elektroniczno-Mechaniczne - 1I - Technik awionik
Nazwa oddziału

 1I - Technik awionik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Informatyka

Opis

TECHNIK AWIONIK 315316

to specjalista, który zajmuje się obsługą liniową i hangarową wyposażenia elektrycznego i awionicznego statku powietrznego. Jest wykwalifikowanym pracownikiem, który zna przepisy prawa lotniczego, potrafi czytać dokumentację elektryczną i elektroniczną.

Zawód technik awionik to nauka i egzamin z 1 kwalifikacji:

TLO.01. - Wykonywanie obsługi technicznej wyposażenia awionicznego i elektrycznego statków powietrznych.

Nauka w technikum trwa 5 lat. Egzaminy zawodowe odbywają się w szkole- CKZiU jest ośrodkiem egzaminacyjnym.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://ckziupoznan.pl/p/tem/

Zapraszamy na DRZWI OTWARTE, które odbędą się:
14 marca 2020 godzina 10:00
28 marca 2020
godzina 10:00
25 kwietnia
2020 godzina 10:00

Do zobaczenia na naszym stoisku na TARGACH EDUKACYJNYCH 06, 07 i 08 marca 2020 na MTP.