Poznań
Technikum
Technikum Środowiska - I Ta agrobiznes
Nazwa oddziału

 I Ta agrobiznes

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

agrobiznes