Poznań
Technikum
Technikum Środowiska - I Tmr mechanizacja rolnictwa i agrotronika
Nazwa oddziału

 I Tmr mechanizacja rolnictwa i agrotronika

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

mechanizacja rolnictwa i agrotronika