Poznań
Technikum
Technikum Środowiska - I Twb weterynaria
Nazwa oddziału

 I Twb weterynaria

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

weterynaria