Poznań
Liceum ogólnokształcące
Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Luboniu - 1B. klasa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania z matematyki i geografii
Nazwa oddziału

 1B. klasa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania z matematyki i geografii

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Drugi język obcy nowożytny ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Matematyka

Dodatkowe wymagania

 sprawdzian kompetencji językowych

Opis

W klasie tej uczeń ma 6 godzin j.angielskiego z dwoma nauczycielami j.angielskiego

( konwersacja i gramatyka) oraz dwa przedmioty częściowo w j.angielskim ( biologia i historia).

Przedmioty uzupełniające do wyboru ( po diagnozie potrzeb):

  • informatyka w biznesie,
  • ekonomia,
  • język niemiecki w biznesie,
  • psychologia biznesu,
  • wiedza o społeczeństwie i kulturze

Klasa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania matematyki i geografii  przygotuje uczniów na studia ekonomiczne, politechniczne, ale jednocześnie prawo, lingwistykę i inne.