Poznań
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich - 1/6 wschodoznawcza
Nazwa oddziału

 1/6 wschodoznawcza

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Historia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Historia

Opis

Klasa wschodoznawcza jest skierowana do osób zainteresowanych językiem rosyjskim, historią i kulturą Rosji i rosyjskiego obszaru językowego. Poszerza zainteresowania w zakresie historii i daje możliwość nauki  języka rosyjskiego, a  w przyszłości kontynuacji kształcenia na UAM na Filologii Rosyjskiej i w Katedrze Studiów Wschodnich w Poznaniu.

Współpraca

 • UAM w Poznaniu: Filologia Rosyjska, Katedra Studiów Wschodnich - bieżące spotkania z pracownikami i studentami studiów wschodnich, podróżnikami oraz udział w prezentacjach multimedialnych na temat krajów rosyjskojęzycznych. Wykłady odbywają się na terenie uczelni lub w XI LO.
 • Akademickie Gimnazjum przy Państwowym Uniwersytecie w Sankt -Petersburgu
 • Liceum nr 64 w Sankt-Petersburgu
 • Stowarzyszenie Współpracy ze wschodem MEMORAMUS

Programy i projekty edukacyjne:

 • Projekt „Śladami Solidarności”(coroczne wyjazdy do Gdańska i projekty historyczne),
 • Projekt „Trwała Pamięć Pokoleń – Katyń Pamiętamy” (coroczne wyjazdy do Katynia i Smoleńska w ramach Marszu Pamięci młodzieży polskiej i rosyjskiej stacja Gniezdowo - Las Katyński, Międzynarodowy  Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku),
 • Projekt Polsko-Rosyjskiej wymiany młodzieży (wyjazdy do Petersburga i na Białoruś).

Udział w imprezach o charakterze kulturoznawczym:

 • Dni Kultury Wschodniosłowiańskiej (udział w imprezach kulturoznawczych organizowanych na terenie Filologii Rosyjskiej i Katedry Studiów Wschodnich)
 • Lekcje muzealne w Muzeum Górków w Szamotułach oraz zwiedzanie Muzeum Ikon  (coroczny wyjazd do Szamotuł),
 • Festiwal Filmu Rosyjskiego, Balet Rosyjski
 • Udział w polsko-rosyjskiej integracji młodzieży podczas realizacji projektów wymiany w Rosji (Petersburgu) i  w Polsce (Poznaniu).