Poznań
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich - 1/5 matematyczno - geograficzna
Nazwa oddziału

 1/5 matematyczno - geograficzna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

Klasa  adresowana jest dla uczniów szczególnie  zainteresowanych matematyką i geografią. Klasa przygotowuje do studiów na uczelniach technicznych, ekonomicznych i przyrodniczych. Matematyka i geografia są przedmiotami rekrutacyjnymi na wielu kierunkach uczelni wyższych.

Współpraca z poznańskimi uczelniami:

 • UAM – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych  -  klasa patronacka funkcjonuje od roku szkolnego 2013/14 i  pozwala na rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży oraz stwarza  uczniom możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych oraz studentów zarówno  w szkole, jak i na terenie Wydziału.  
 • UE – Wydział Zarządzania – zajęcia edukacyjne dla klasy akademickiej dają młodzieży możliwość zapoznania się z najnowszymi zasadami i technikami funkcjonowania przedsiębiorstw we współczesnym świecie.

Programy i projekty edukacyjne:

 • konkursy z przedmiotów ścisłych: „Supermatematyk”, ogólnopolski konkurs fizyczny „Eureka”,
 • zajęcia terenowe na terenie Konińskiego Zagłębia Węgla Brunatnego,
 • udział w wydarzeniach: Noc Naukowców, Drzwi Otwarte na  Politechnice Poznańskiej, UAM i Uniwersytecie Ekonomicznym, Drzwi Otwarte Tylko Dla Dziewczyn na Politechnice Poznańskiej,  Dzień Kandydata UAM,  Dzień Zarządzania Środowiskiem,  GISday, Poznański Festiwal Nauki,
 • udział w projektach: „Matematyka dla informatyka i chemika”, „Matematyka dla przyrodnika”, „ Matematyka dla chemika i lingwisty”,
 • udział w wykładach organizowanych przez Obserwatorium Astronomiczne,
 • obsługa multimedialna realizowanych w szkole projektów edukacyjnych i promocyjnych: np. projekt „Dla Niepodległej”