Poznań
Liceum ogólnokształcące
Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące w Luboniu - 1A. klasa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania z j.polskiego i historii
Nazwa oddziału

 1A. klasa dwujęzyczna z rozszerzonym programem nauczania z j.polskiego i historii

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia ,  Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

Dodatkowe wymagania

 sprawdzian kompetencji językowych

Opis

W klasie tej uczeń ma 6 godzin j.angielskiego z dwoma nauczycielami j.angielskiego ( konwersacja i gramatyka) oraz dwa przedmioty częściowo w j.angielskim ( biologia i historia). Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to j.polski i historia.

Uczniowie mogą brać udział w zajęciach koła teatralnego, produkcji filmów, działaniach telewizji szkolnej. 

Przedmioty uzupełniające do wyboru po diagnozie potrzeb:

  • wiedza o społeczeństwie i kulturze,
  • psychologia biznesu,
  • ekonomia,
  • język niemiecki w mediach

Klasa  przygotuje uczniów na studia prawnicze, psychologiczne, dziennikarskie, aktorskie, socjologiczne, lingwistyczne, pedagogiczne, filozoficzne, ale jednocześnie zarządzanie i marketing, psychologia biznesu i reklama, mediaworking, social media, doradztwo i coaching.