Poznań
Liceum ogólnokształcące
XX Liceum Ogólnokształcące - 1D - dietetyka z promocją zdrowia
Nazwa oddziału

 1D - dietetyka z promocją zdrowia

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Geografia

Dodatkowe wymagania

 test sprawności fizycznej SP

Opis

Klasa sportowa z dietetyką i promocją zdrowia. Bazę naukową tej klasy stanowi patronat Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Przyrodniczego oraz współpraca z klubami sportowymi (ENEA AZS Poznań, OTPS Winogrady). 
W ramach autorskiego programu nauczania odbywać się będą zajęcia warsztatowe z dietetyki i promocji zdrowia. W wymiarze rozszerzonym realizowana będzie biologia i geografia, a w ramach zajęć sportowych - taniec sportowy (dziewczęta) i piłka nożna (chłopcy). 
Wybór tej klasy jest dobrą propozycją dla uczniów wiążących swoją przyszłość z aktywnością fizyczną w branży fitness, trenerów personalnych, dietetyków.
Nauczanie języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych według poziomów zaawansowania.
Pierwszym językiem obcym jest język angielski, drugi język wybiera uczeń spośród następujących: język niemiecki, hiszpański, francuski i rosyjski.

Kandydatów obowiązuje udział w teście sprawności fizycznej, na który należy się zgłosić w dniu 3 lub w dodatkowym terminie 15 czerwca 2020 roku o godz.15:00.
Test sprawnościowe dla kandydatów w ramach drugiego naboru odbędą się w dniu 4 sierpnia 2020 o godzinie 10:00.