Poznań
Technikum
Technikum Budowlane - 1BCt1 - technik budownictwa
Nazwa oddziału

 1BCt1 - technik budownictwa

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

Opis

Specjalizacja - konstrukcje prefabrykowane

Klasa przeznaczona dla uczniów szczególnie zainteresowanych konstrukcjami prefabrykowanymi. W tym celu realizujemy szeroką współpracę z wiodącymi firmami z zakresu prefabrykacji np. PEKABEX

Jeśli chcesz zdobyć konkretne i poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje zawodowe, proponujemy Ci klasę, która kształci w zawodzie technik budownictwa. Klasy o tej specjalności przygotowują absolwenta do prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, sporządzania obmiarów i kosztorysów oraz sprawowania nadzoru budowlanego itp. W ciągu pięcioletniej edukacji będziesz miał możliwość, zdobycia wiedzy teoretycznej z zakresu budownictwa oraz umiejętności praktycznych na zajęciach prowadzonych w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych. Natomiast praktykę zawodową odbędziesz w firmach lub przedsiębiorstwach  budowlanych w kraju i za granicą. Każdego roku wybrana grupa uczniów realizuje praktyki w Niemczech, Finlandii oraz Mołdawii.

Uzyskanie tytułu technika budownictwa pozwoli Ci na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, w laboratoriach, w państwowym nadzorze budowlanym, w administracji budynków, w biurach projektów w charakterze asystentów projektanta, jak również daje możliwość prowadzenia własnej firmy budowlanej.

Budownictwo to nie tylko praca przy realizacji inwestycji, ale także konieczność prowadzenia wielu czynności o charakterze dokumentacyjnym i administracyjnym, zatem na atrakcyjne oferty pracy mogą liczyć zarówno absolwenci, jak i absolwentki. Zdobycie dyplomu technika budownictwa pozwala na uzyskanie wybranych uprawnień budowlanych. Jeśli myślisz poważnie o przyszłości i chcesz zaistnieć na rynku pracy, to jest to propozycja dla Ciebie.

Tytuł technika budownictwa (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymasz po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:
BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.