Poznań
Liceum ogólnokształcące
XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich - 1/1 biologiczno-chemiczna
Nazwa oddziału

 1/1 biologiczno-chemiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

Klasa adresowana jest dla uczniów szczególnie zainteresowanych biologią i chemią. Klasa przygotowuje do studiów na uczelniach medycznych, przyrodniczych i technicznych. Biologia i chemia są przedmiotami punktowanymi przy rekrutacji na wielu kierunkach uczelni wyższych.  Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone dwie sale chemiczne i jedną biologiczną. Lekcje biologii i chemii realizowane są w grupach, co zwiększa indywidualizację procesu nauczania oraz umożliwia samodzielne wykonywanie eksperymentów chemicznych w technice SSC.


Współpraca :

 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – udział w wykładach, prelekcjach, zajęciach organizowanych na terenie szpitala klinicznego, prezentacja posterów uczniów naszej szkoły
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – udział w zajęciach laboratoryjnych i seminariach. Podczas zajęć laboratoryjnych uczniowie samodzielnie przygotowują szampony, kremy czy maści.
 • Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia – udział w wycieczkach edukacyjnych do Torunia, zajęciach laboratoryjnych w technice SSC, pokazach eksperymentów chemicznych


Programy, projekty, ciekawe wydarzenia:

 • udział w konkursach chemicznych i przyrodniczych np. Salamandra, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Alchemik czy Olimpiada Chemiczna
 • realizacja projektów edukacyjnych rozwijających zainteresowania i przygotowujących do egzaminów maturalnych : Matematyka dla chemika i lingwisty, Matematyka dla przyrodnika, Woda- cud natury, Świat kryształów
 • współpraca z PCK – honorowe oddawanie krwi, bank szpiku kostnego
 • udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Nocy Naukowców, Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki
 • udział w wystawach o tematyce biologicznej i wykładach na Wydziale Chemii UAM
 • wycieczki do muzeów przyrodniczych na terenie Berlina, Drezna czy Poczdamu
 • organizacja DNIA CHEMIKA, eksperymenty w technice SSC