Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu - 1C-1 psychologiczno-językowa
Nazwa oddziału

 1C-1 psychologiczno-językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia
 • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

Opis

Nauczane języki obce:

I język: język angielski (kontynuacja) - poziom rozszerzony,

II język: język hiszpański z rozszerzoną liczbą godzin (od podstaw, lub kontynuacja w zależności od poziomu grupy) w wymiarze 2+2 godz. tygodniowo = 480 godzin w całym cyklu nauczania.

PATRONAT NAD KLASĄ SPRAWUJĄ:

 • Ambasada Królestwa Hiszpanii w  Warszawie,
 • Wydział Anglistyki UAM,
 • Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS,
 • Uniwersytet Przyrodniczy,
 • Wydział Biologii UAM.

W klasie psychologiczno-językowej proponujemy uczniom zajęcia psychologiczne, podczas których będą mogli pogłębić swoją wiedzę dotyczącą mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz relacji społecznych, uczyć się poznawać siebie, jak radzić sobie ze stresem, rozpoznawać potrzeby innych ludzi, rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze, a także językowe.

W trakcie spotkań z profesjonalistami w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS uczniowie stają w roli negocjatora, coacha, terapeuty, tutora.

Wiedzę i umiejętności biologiczne uczniowie zdobywają w bardzo dobrze wyposażonej sali biologicznej oraz w terenie. Podczas zajęć pracują różnorodnymi metodami, m. in. samodzielnie mikroskopują i wykonują doświadczenia pozwalające lepiej zrozumieć świat przyrody. Na Wydziale Biologii UAM i różnych zakładów Uniwersytetu Przyrodniczego poznają biologiczne nowości w trakcie wykładów i warsztatów prowadzonych przez pracowników naukowych.

Dla uczniów chcących rozwijać umiejętności językowe w nieszablonowy sposób są organizowane:

 • z języka angielskiego letnie warsztaty językowo-kulturowe w Londynie.
 • z języka hiszpańskiego kursy językowe w Hiszpanii: Malaga, Alicante, Grenada, Barcelona, Madryt i inne (wyjazdy językowe są organizowane przy współpracy z Biurem Radcy ds. Edukacji szkoły językowej na terenie Hiszpanii).

Uczniowie tej grupy mają możliwość, po zdaniu egzaminu, uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego DELLE z języka hiszpańskiego  na poziomach A2,B1,B2,C1,C2.


Klasa psychologiczno-językowa przygotowuje do studiowania na kierunkach: filologie języków obcych, psychologia, pedagogika, filozofia, socjologia, kognitywistyka, położnictwo, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, biologia, biologia medyczna, neurobiologia, kryminologia, dietetyka, technologia żywności i żywienia, rehabilitacja, fizjoterapia, kosmetologia.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski, biologia.

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY: warsztaty psychologiczne.