Poznań
Liceum ogólnokształcące
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu - 1A-2 dziennikarska
Nazwa oddziału

 1A-2 dziennikarska

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Historia

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Historia

Opis

Nauczane języki obce:

I język: język angielski (kontynuacja),

II język do wyboru: język francuski, język hiszpański, język niemiecki

WSPÓŁPRACA między innymi z:

  • Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM,
  • Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu,
  • Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

W klasie dziennikarskiej uczeń poznaje różne aspekty zawodu dziennikarza prasowego, radiowego oraz copywritera. Uczy się, jak pisać i redagować różne teksty, przeprowadzać wywiady i występować publicznie. Klasa przygotuje także do zawodów pokrewnych, uczy pewności siebie i przekazuje niezbędną wiedzę o mediach, którą młodzież nabywa, m.in. dzięki spotkaniom z lokalnymi dziennikarzami oraz podczas odwiedzin stacji telewizyjnych i rozgłośni. W klasie tej uczeń poszerza wiedzę z zakresu geografii i historii. Bierze udział w licznych warsztatach, wykładach, wyjściach do muzeów, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, m.in. z podróżnikami, wycieczkach jedno- i kilkudniowych. Chętni uczniowie doskonalą swoją erudycję, uczestnicząc w zajęciach i turniejach debat oksfordzkich.

Klasa dziennikarska przygotowuje do studiowania na kierunkach: dziennikarstwo, wiedza o mediach, public relations, politologia, filologie, prawo, geografia, historia, geoinformacja, turystyka i rekreacja, geoanaliza społeczno-ekonomiczna, geo-grafika, ekonomia, psychologia, socjologia, pedagogika, kulturoznawstwo, administracja państwowa.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: geografia, historia.

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY: warsztaty dziennikarskie.